User Tools

Site Tools


06078-dapsilochaetus-inflatus-la-gi

Dapsilochaetus inflatus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Dapsilochaetus
Loài (species) D. inflatus
Danh pháp hai phần
Dapsilochaetus inflatus
Hull, 1962

Dapsilochaetus inflatus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Dapsilochaetus inflatus được Hull miêu tả năm 1962.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Dapsilochaetus inflatus tại Wikispecies
06078-dapsilochaetus-inflatus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)