User Tools

Site Tools


06080-daptolestes-sergius-la-gi

Daptolestes sergius
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Daptolestes
Loài (species) D. sergius
Danh pháp hai phần
Daptolestes sergius
Walker, 1849

Daptolestes sergius là một loài ruồi trong họ Asilidae. Daptolestes sergius được Walker miêu tả năm 1849.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Daptolestes sergius tại Wikispecies
06080-daptolestes-sergius-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)