User Tools

Site Tools


06092-dasophrys-androclea-la-gi

Dasophrys androclea
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Dasophrys
Loài (species) D. androclea
Danh pháp hai phần
Dasophrys androclea
Walker, 1849

Dasophrys androclea là một loài ruồi trong họ Asilidae. Dasophrys androclea được Walker miêu tả năm 1849.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Dasophrys androclea tại Wikispecies
06092-dasophrys-androclea-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)