User Tools

Site Tools


06093-dasophrys-carinatus-la-gi

Dasophrys carinatus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Dasophrys
Loài (species) D. carinatus
Danh pháp hai phần
Dasophrys carinatus
Londt, 1981

Dasophrys carinatus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Dasophrys carinatus được Londt miêu tả năm 1981. Loài này phân bố ở vùng nhiệt đới châu Phi.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Dasophrys carinatus tại Wikispecies
06093-dasophrys-carinatus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)