User Tools

Site Tools


06094-dasophrys-dilatus-la-gi

Dasophrys dilatus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Dasophrys
Loài (species) D. dilatus
Danh pháp hai phần
Dasophrys dilatus
Hull, 1967

Dasophrys dilatus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Dasophrys dilatus được Hull miêu tả năm 1967.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Dasophrys dilatus tại Wikispecies
06094-dasophrys-dilatus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)