User Tools

Site Tools


06095-dasophrys-geniculatus-la-gi

Dasophrys geniculatus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Dasophrys
Loài (species) D. geniculatus
Danh pháp hai phần
Dasophrys geniculatus
Macquart, 1838

Dasophrys geniculatus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Dasophrys geniculatus được Macquart miêu tả năm 1838.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Dasophrys geniculatus tại Wikispecies
06095-dasophrys-geniculatus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)