User Tools

Site Tools


06096-dasophrys-hypselopterus-la-gi

Dasophrys hypselopterus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Dasophrys
Loài (species) D. hypselopterus
Danh pháp hai phần
Dasophrys hypselopterus
Engel, 1929

Dasophrys hypselopterus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Dasophrys hypselopterus được Engel miêu tả năm 1929. Loài này phân bố ở vùng nhiệt đới châu Phi.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Dasophrys hypselopterus tại Wikispecies
06096-dasophrys-hypselopterus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)