User Tools

Site Tools


06097-dasophrys-nigroflavipes-la-gi

Dasophrys nigroflavipes
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Dasophrys
Loài (species) D. nigroflavipes
Danh pháp hai phần
Dasophrys nigroflavipes
(Hobby, 1933)

Dasophrys nigroflavipes là một loài ruồi trong họ Asilidae. Dasophrys nigroflavipes được Hobby miêu tả năm 1933.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Dasophrys nigroflavipes tại Wikispecies
06097-dasophrys-nigroflavipes-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)