User Tools

Site Tools


06098-dasophrys-punctipennis-la-gi

Dasophrys punctipennis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Dasophrys
Loài (species) D. punctipennis
Danh pháp hai phần
Dasophrys punctipennis
Engel, 1927

Dasophrys punctipennis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Dasophrys punctipennis được Engel miêu tả năm 1927.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Dasophrys punctipennis tại Wikispecies
06098-dasophrys-punctipennis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)