User Tools

Site Tools


06099-dasophrys-tarsalis-la-gi

Dasophrys tarsalis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Dasophrys
Loài (species) D. tarsalis
Danh pháp hai phần
Dasophrys tarsalis
Ricardo, 1920

Dasophrys tarsalis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Dasophrys tarsalis được Ricardo miêu tả năm 1920.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Dasophrys tarsalis tại Wikispecies
06099-dasophrys-tarsalis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)