User Tools

Site Tools


06100-daspletis-hermanni-la-gi

Daspletis hermanni
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Daspletis
Loài (species) D. hermanni
Danh pháp hai phần
Daspletis hermanni
Ricardo, 1925

Daspletis hermanni là một loài ruồi trong họ Asilidae. Daspletis hermanni được Ricardo miêu tả năm 1925.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Daspletis hermanni tại Wikispecies
06100-daspletis-hermanni-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)