User Tools

Site Tools


06102-daspletis-setithoracicus-la-gi

Daspletis setithoracicus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Daspletis
Loài (species) D. setithoracicus
Danh pháp hai phần
Daspletis setithoracicus
Ricardo, 1925

Daspletis setithoracicus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Daspletis setithoracicus được Ricardo miêu tả năm 1925.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Daspletis setithoracicus tại Wikispecies
06102-daspletis-setithoracicus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)