User Tools

Site Tools


06103-daspletis-vulpes-la-gi

Daspletis vulpes
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Daspletis
Loài (species) D. vulpes
Danh pháp hai phần
Daspletis vulpes
Loew, 1858

Daspletis vulpes là một loài ruồi trong họ Asilidae. Daspletis vulpes được Loew miêu tả năm 1858.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Daspletis vulpes tại Wikispecies
06103-daspletis-vulpes-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)