User Tools

Site Tools


06104-dasycyrton-arrayanensis-la-gi

Dasycyrton arrayanensis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Dasycyrton
Loài (species) D. arrayanensis
Danh pháp hai phần
Dasycyrton arrayanensis
Artigas, 1970

Dasycyrton arrayanensis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Dasycyrton arrayanensis được Artigas miêu tả năm 1970.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Dasycyrton arrayanensis tại Wikispecies
06104-dasycyrton-arrayanensis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)