User Tools

Site Tools


06105-dasycyrton-coquimbensis-la-gi

Dasycyrton coquimbensis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Dasycyrton
Loài (species) D. coquimbensis
Danh pháp hai phần
Dasycyrton coquimbensis
Artigas, 1970

Dasycyrton coquimbensis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Dasycyrton coquimbensis được Artigas miêu tả năm 1970.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Dasycyrton coquimbensis tại Wikispecies
06105-dasycyrton-coquimbensis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)