User Tools

Site Tools


06106-dasycyrton-gibbosus-la-gi

Dasycyrton gibbosus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Dasycyrton
Loài (species) D. gibbosus
Danh pháp hai phần
Dasycyrton gibbosus
Philippi, 1865

Dasycyrton gibbosus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Dasycyrton gibbosus được Philippi miêu tả năm 1865.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Dasycyrton gibbosus tại Wikispecies
06106-dasycyrton-gibbosus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)