User Tools

Site Tools


06107-dasycyrton-medinae-la-gi

Dasycyrton medinae
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Dasycyrton
Loài (species) D. medinae
Danh pháp hai phần
Dasycyrton medinae
Artigas, 1970

Dasycyrton medinae là một loài ruồi trong họ Asilidae. Dasycyrton medinae được Artigas miêu tả năm 1970.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Dasycyrton medinae tại Wikispecies
06107-dasycyrton-medinae-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)