User Tools

Site Tools


06108-dasycyrton-sucinopedis-la-gi

Dasycyrton sucinopedis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Dasycyrton
Loài (species) D. sucinopedis
Danh pháp hai phần
Dasycyrton sucinopedis
Artigas, 1970

Dasycyrton sucinopedis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Dasycyrton sucinopedis được Artigas miêu tả năm 1970.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Dasycyrton sucinopedis tại Wikispecies
06108-dasycyrton-sucinopedis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)