User Tools

Site Tools


06110-dasyllis-croceiventris-la-gi

Dasyllis croceiventris
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Dasyllis
Loài (species) D. croceiventris
Danh pháp hai phần
Dasyllis croceiventris
Wiedemann, 1821

Dasyllis croceiventris là một loài ruồi trong họ Asilidae. Dasyllis croceiventris được Wiedemann miêu tả năm 1821.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Dasyllis croceiventris tại Wikispecies
06110-dasyllis-croceiventris-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)