User Tools

Site Tools


06113-dasypogon-albonotatus-la-gi

Dasypogon albonotatus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Dasypogon
Loài (species) D. albonotatus
Danh pháp hai phần
Dasypogon albonotatus
Macquart, 1847

Dasypogon albonotatus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Dasypogon albonotatus được Macquart miêu tả năm 1847. Loài này phân bố ở miền Australasia.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Dasypogon albonotatus tại Wikispecies
06113-dasypogon-albonotatus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)