User Tools

Site Tools


06114-dasypogon-analis-la-gi

Dasypogon analis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Dasypogon
Loài (species) D. analis
Danh pháp hai phần
Dasypogon analis
Macquart, 1850

Dasypogon analis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Dasypogon analis được Macquart miêu tả năm 1850. Loài này phân bố ở miền Australasia.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Dasypogon analis tại Wikispecies
06114-dasypogon-analis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)