User Tools

Site Tools


06116-dasypogon-bigoti-la-gi

Dasypogon bigoti
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Dasypogon
Loài (species) D. bigoti
Danh pháp hai phần
Dasypogon bigoti
Bellardi, 1861

Dasypogon bigoti là một loài ruồi trong họ Asilidae. Dasypogon bigoti được Bellardi miêu tả năm 1861.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Dasypogon bigoti tại Wikispecies
06116-dasypogon-bigoti-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)