User Tools

Site Tools


06117-dasypogon-diadema-la-gi

Dasypogon diadema
Asilidae Dasypogon diadema fg01.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Dasypogon
Loài (species) D. diadema
Danh pháp hai phần
Dasypogon diadema
(Fabricius, 1781)

Dasypogon diadema là một loài ruồi trong họ Asilidae. Dasypogon diadema được Fabricius miêu tả năm 1781.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Phương tiện liên quan tới Dasypogon diadema tại Wikimedia Commons
06117-dasypogon-diadema-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)