User Tools

Site Tools


06118-dasypogon-irinelae-la-gi

Dasypogon irinelae
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Dasypogon
Loài (species) D. irinelae
Danh pháp hai phần
Dasypogon irinelae
Weinberg, 1986

Dasypogon irinelae là một loài ruồi trong họ Asilidae. Dasypogon irinelae được Weinberg miêu tả năm 1986. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Dasypogon irinelae tại Wikispecies
06118-dasypogon-irinelae-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)