User Tools

Site Tools


06120-dasypogon-lanata-la-gi

Dasypogon lanata
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Dasypogon
Loài (species) D. lanata
Danh pháp hai phần
Dasypogon lanata
Doleschall, 1857

Dasypogon lanata là một loài ruồi trong họ Asilidae. Dasypogon lanata được Doleschall miêu tả năm 1857.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Dasypogon lanata tại Wikispecies
06120-dasypogon-lanata-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)