User Tools

Site Tools


06121-dasypogon-nitidigaster-la-gi

Dasypogon nitidigaster
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Dasypogon
Loài (species) D. nitidigaster
Danh pháp hai phần
Dasypogon nitidigaster
Macquart, 1850

Dasypogon nitidigaster là một loài ruồi trong họ Asilidae. Dasypogon nitidigaster được Macquart miêu tả năm 1850.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Dasypogon nitidigaster tại Wikispecies
06121-dasypogon-nitidigaster-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)