User Tools

Site Tools


06122-dasypogon-octonotatus-la-gi

Dasypogon octonotatus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Dasypogon
Loài (species) D. octonotatus
Danh pháp hai phần
Dasypogon octonotatus
Loew, 1869

Dasypogon octonotatus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Dasypogon octonotatus được Loew miêu tả năm 1869.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Dasypogon octonotatus tại Wikispecies
06122-dasypogon-octonotatus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)