User Tools

Site Tools


06123-dasypogon-parvus-la-gi

Dasypogon parvus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Dasypogon
Loài (species) D. parvus
Danh pháp hai phần
Dasypogon parvus
Bigot, 1857

Dasypogon parvus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Dasypogon parvus được Bigot miêu tả năm 1857.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Dasypogon parvus tại Wikispecies
06123-dasypogon-parvus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)