User Tools

Site Tools


06124-dasypogon-quadrinotatus-la-gi

Dasypogon quadrinotatus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Dasypogon
Loài (species) D. quadrinotatus
Danh pháp hai phần
Dasypogon quadrinotatus
Bigot, 1878

Dasypogon quadrinotatus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Dasypogon quadrinotatus được Bigot miêu tả năm 1878.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Dasypogon quadrinotatus tại Wikispecies
06124-dasypogon-quadrinotatus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)