User Tools

Site Tools


06127-dasythrix-leucophaea-la-gi

Dasythrix leucophaea
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Dasythrix
Loài (species) D. leucophaea
Danh pháp hai phần
Dasythrix leucophaea
Lynch & Arribálzaga, 1880

Dasythrix leucophaea là một loài ruồi trong họ Asilidae. Dasythrix leucophaea được Lynch & Arribálzaga miêu tả năm 1880.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Dasythrix leucophaea tại Wikispecies
06127-dasythrix-leucophaea-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)