User Tools

Site Tools


06128-dat-a-la-gi

Datça là một huyện thuộc tỉnh Muğla, Thổ Nhĩ Kỳ. Huyện có diện tích 476 km² và dân số thời điểm năm 2007 là 14836 người[1], mật độ 31 người/km².

06128-dat-a-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)