User Tools

Site Tools


06164-dendrophryniscus-la-gi

Dendrophryniscus
Dendrophryniscus berthalutzae01.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Chordata
Lớp (class) Amphibia
Bộ (ordo) Anura
Họ (familia) Bufonidae
Chi (genus) Dendrophryniscus
Jiménez de la Espada, 1870
Các loài

See table.

Dendrophryniscus là một chi động vật lưỡng cư trong họ Bufonidae, thuộc bộ Anura. Chi này có 7 loài và 29% bị đe dọa hoặc tuyệt chủng.[1]

  1. ^ “Danh sách lưỡng cư trong sách Đỏ”. IUCN. Truy cập ngày 3 tháng 7 năm 2012. 
06164-dendrophryniscus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)