User Tools

Site Tools


06197-desmognathus-la-gi

Desmognathus
D auriculatus USGS.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Chordata
Lớp (class) Amphibia
Bộ (ordo) Caudata
Họ (familia) Plethodontidae
Chi (genus) Desmognathus
Baird, 1850
Các loài

See table.

Desmognathus là một chi động vật lưỡng cư trong họ Plethodontidae, thuộc bộ Caudata. Chi này có 18 loài và không bị đe dọa tuyệt chủng.[1]

  1. ^ “Danh sách lưỡng cư trong sách Đỏ”. IUCN. Truy cập ngày 3 tháng 7 năm 2012. 

Phương tiện liên quan tới Desmognathus tại Wikimedia Commons

06197-desmognathus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)