User Tools

Site Tools


06203-destrnik-la-gi

Destrnik là một khu tự quản (tiếng Slovenia: občine, số ít – občina) trong vùng Podravska của Slovenia. Destrnik có diện tích 34.4 km2, dân số là theo điều tra ngày 31 tháng 3 năm 2002 là 2496 người. Thủ phủ khu tự quản Destrnik đóng tại Destrnik[1].

06203-destrnik-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)