User Tools

Site Tools


06232-di-n-v-hoa-t-m-la-gi

Diên vĩ hoa tím (danh pháp hai phần: Iris spuria) là một loài thực vật thuộc họ Diên vĩ. Loài được trồng và lai để sử dụng trong vườn. Nó được tìm thấy ở châu Âu, châu Á và châu Phi. Nó được mô tả lần đầu tiên năm 1753 bởi Linnaeus, người đã mô tả nó trong Species Plantarum Đức.[1]

  • “Taxon: Iris spuria L.”. Germplasm Resources Information Network (GRIN). USDA. Truy cập ngày 30 tháng 7 năm 2007. Common names: blue iris 
  • “Spuria Iris Society,”. , a section of the. Truy cập ngày 29 tháng 7 năm 2007. a section of the American Iris Society, was organized in 1952. 
  • “Iris spuria”. The Linnaean Plant Name Typification Project. Natural History Museum. Truy cập ngày 29 tháng 7 năm 2007. Habitat in Germaniae pratis. 
  • “Iris spuria L.”. Linnean herbarium (S-LINN). Swedish Museum of Natural History. Truy cập ngày 29 tháng 7 năm 2007. Habitat in Germaniae pratis. 
  • “Iris spuria”. Plant Name Details. IPNI. Truy cập ngày 29 tháng 7 năm 2007. 
06232-di-n-v-hoa-t-m-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)