User Tools

Site Tools


06236-diaglena-la-gi

Diaglena
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Chordata
Lớp (class) Amphibia
Bộ (ordo) Anura
Họ (familia) Hylidae
Chi (genus) Diaglena

Diaglena là một chi động vật lưỡng cư trong họ Nhái bén, thuộc bộ Anura. Chi này có 1 loài và không bị đe dọa tuyệt chủng.[1]

  1. ^ “Danh sách lưỡng cư trong sách Đỏ”. IUCN. Truy cập ngày 3 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Diaglena tại Wikispecies
06236-diaglena-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)