User Tools

Site Tools


06250-dichaetothyrea-punctulata-la-gi

Dichaetothyrea punctulata
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Dichaetothyrea
Loài (species) D. punctulata
Danh pháp hai phần
Dichaetothyrea punctulata
(Meijere, 1911)

Dichaetothyrea punctulata là một loài ruồi trong họ Asilidae. Dichaetothyrea punctulata được Meijere miêu tả năm 1911.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Dichaetothyrea punctulata tại Wikispecies
06250-dichaetothyrea-punctulata-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)