User Tools

Site Tools


06255-dicolonus-sparsipilosus-la-gi

Dicolonus sparsipilosus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Dicolonus
Loài (species) D. sparsipilosus
Danh pháp hai phần
Dicolonus sparsipilosus
Back, 1909

Dicolonus sparsipilosus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Dicolonus sparsipilosus được Back miêu tả năm 1909.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Dicolonus sparsipilosus tại Wikispecies
06255-dicolonus-sparsipilosus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)