User Tools

Site Tools


06256-dicranus-schrottkyi-la-gi

Dicranus schrottkyi
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Dicranus
Loài (species) D. schrottkyi
Danh pháp hai phần
Dicranus schrottkyi
Bezzi, 1910

Dicranus schrottkyi là một loài ruồi trong họ Asilidae. Dicranus schrottkyi được Bezzi miêu tả năm 1910.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Dicranus schrottkyi tại Wikispecies
06256-dicranus-schrottkyi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)