User Tools

Site Tools


06279-dioctria-abdominalis-la-gi

Dioctria abdominalis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Dioctria
Loài (species) D. abdominalis
Danh pháp hai phần
Dioctria abdominalis
Becker, 1923

Dioctria abdominalis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Dioctria abdominalis được Becker miêu tả năm 1923. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới và châu Á.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Dioctria abdominalis tại Wikispecies
06279-dioctria-abdominalis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)