User Tools

Site Tools


06282-dioctria-arcana-la-gi

Dioctria arcana
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Dioctria
Loài (species) D. arcana
Danh pháp hai phần
Dioctria arcana
Richter, 1966

Dioctria arcana là một loài ruồi trong họ Asilidae. Dioctria arcana được Richter miêu tả năm 1966. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Dioctria arcana tại Wikispecies
06282-dioctria-arcana-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)