User Tools

Site Tools


06283-dioctria-arnoldii-la-gi

Dioctria arnoldii
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Dioctria
Loài (species) D. arnoldii
Danh pháp hai phần
Dioctria arnoldii
Richter, 1964

Dioctria arnoldii là một loài ruồi trong họ Asilidae. Dioctria arnoldii được Richter miêu tả năm 1964. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Dioctria arnoldii tại Wikispecies
06283-dioctria-arnoldii-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)