User Tools

Site Tools


06286-dioctria-bithynica-la-gi

Dioctria bithynica
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Dioctria
Loài (species) D. bithynica
Danh pháp hai phần
Dioctria bithynica
Janssens, 1968

Dioctria bithynica là một loài ruồi trong họ Asilidae. Dioctria bithynica được Janssens miêu tả năm 1968. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới và châu Á.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Dioctria bithynica tại Wikispecies
06286-dioctria-bithynica-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)