User Tools

Site Tools


06287-dioctria-caesia-la-gi

Dioctria caesia
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Dioctria
Loài (species) D. caesia
Danh pháp hai phần
Dioctria caesia
Wiedemann, 1818

Dioctria caesia là một loài ruồi trong họ Asilidae. Dioctria caesia được Wiedemann miêu tả năm 1818. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Dioctria caesia tại Wikispecies
06287-dioctria-caesia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)