User Tools

Site Tools


06288-dioctria-clavifrons-la-gi

Dioctria clavifrons
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Dioctria
Loài (species) D. clavifrons
Danh pháp hai phần
Dioctria clavifrons
Enderlein, 1934

Dioctria clavifrons là một loài ruồi trong họ Asilidae. Dioctria clavifrons được Enderlein miêu tả năm 1934. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Dioctria clavifrons tại Wikispecies
06288-dioctria-clavifrons-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)