User Tools

Site Tools


06289-dioctria-concoloris-la-gi

Dioctria concoloris
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Dioctria
Loài (species) D. concoloris
Danh pháp hai phần
Dioctria concoloris
Esipenko, 1971

Dioctria concoloris là một loài ruồi trong họ Asilidae. Dioctria concoloris được Esipenko miêu tả năm 1971. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Dioctria concoloris tại Wikispecies
06289-dioctria-concoloris-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)