User Tools

Site Tools


06290-dioctria-cornuta-la-gi

Dioctria cornuta
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Dioctria
Loài (species) D. cornuta
Danh pháp hai phần
Dioctria cornuta
Lehr, 2001

Dioctria cornuta là một loài ruồi trong họ Asilidae. Dioctria cornuta được Lehr miêu tả năm 2002. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới và châu Á.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Dioctria cornuta tại Wikispecies
06290-dioctria-cornuta-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)