User Tools

Site Tools


06291-dioctria-cothurnata-la-gi

Dioctria cothurnata
Dioctria.cothurnata.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Dioctria
Loài (species) D. cothurnata
Danh pháp hai phần
Dioctria cothurnata
Meigen, 1820

Dioctria cothurnata là một loài ruồi trong họ Asilidae. Dioctria cothurnata được Meigen miêu tả năm 1820.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Phương tiện liên quan tới Dioctria cothurnata tại Wikimedia Commons
06291-dioctria-cothurnata-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)