User Tools

Site Tools


06293-dioctria-engeli-la-gi

Dioctria engeli
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Dioctria
Loài (species) D. engeli
Danh pháp hai phần
Dioctria engeli
Noskiewicz, 1953

Dioctria engeli là một loài ruồi trong họ Asilidae. Dioctria engeli được Noskiewicz miêu tả năm 1953.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Dioctria engeli tại Wikispecies
06293-dioctria-engeli-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)