User Tools

Site Tools


06296-dioctria-gagates-la-gi

Dioctria gagates
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Dioctria
Loài (species) D. gagates
Danh pháp hai phần
Dioctria gagates
Wiedemann, 1820

Dioctria gagates là một loài ruồi trong họ Asilidae. Dioctria gagates được Wiedemann miêu tả năm 1820.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Dioctria gagates tại Wikispecies
06296-dioctria-gagates-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)